ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVA

 Nehledě na široké rozšíření silniční, letecké a námořní přepravy je v současné době jedním z nejoblíbenějších druhů i železniční nákladní přeprava.

Přispívá k tomu řada důležitých výhod:

možnost nákladní přepravy velkých a nadměrných nákladů

vysoká nosnost (jeden krytý železniční vagón nahradí z hlediska nosnosti tři vozidel);

možnost výběru typu vagónu pro přepravu nákladu (zpravidla se vagón volí v závislosti na druhu přepravovaného zboží ? také na době a podmínkách přepravy);

dodání zboží bez ohledu na podmínkách okolního prostředí;

relativně nízká cena (ve srovnání s ostatními druhy přepravy);

minimální rizika ztráty nebo poškození nákladu;

přesný čas příjezdu zboží na místo určení